مزیت - فایده - سود - منفعت

ایجاد حالت وحدت در تولید، مطالعه و تحقیق، رسیدن به تحویل در مقیاس بزرگ و با کیفیت بالا از طریق مدیریت نوآورانه و علمی.

سازنده نظارت تصویری

محصولات نظارت تصویری امنیتی حرفه ای و راه حل های سیستمی سفارشی را برای بازارهای داخلی ارائه می دهد.

ارائه دهنده راه حل های پیشرو در صنعت نظارت تصویری جهانی.

  • 2008(تاسیس شده در),
  • 10000+ کارخانه واقع در شانگهای،
  • 5پایگاه های تحقیق و توسعه